دوشنبه 01 مرداد 1403
>00:00:00
بازدید مهندس جاپلقی شهردار

بازدید مهندس جاپلقی شهردار از عملیات آزاد سازی و تسطیح شارع مجاور حوزه علمیه باقر العلوم(ع

چهارشنبه 13 تیر 1403
41

 

???? بازدید شهر ????بازدید مهندس جاپلقی شهردار از عملیات آزاد سازی و تسطیح شارع مجاور حوزه علمیه باقر العلوم(ع)

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار

─═इई????????????ईइ═─
✉️ @khansarman ✍️
✉️https://khansar.ir✍️

نظرات